Strona główna (Slash)
Strona główna 
 
 
 

Slash

Zobacz także: Weblog, Grupa dyskusyjna, Grupy dyskusyjne, Dziennik, Czcionki

Slash
Klawisz, który najczęściej znajduje się w prawym dolnym rogu klawiatury, w pobliżu klawisza Shift. Jest on wykorzystywany przy wpisywaniu niektórych adresów internetowych, a także do wprowadzania parametrów. Ang. ukośnik, dosł.

Backslash
Co to jest Backslash?
- znak na klawiaturze używany do oddzielania katalogów w ścieżce DOS, np. C:\DANE\MOJE\ .Klawisz ten można najczęściej znaleźć poniżej klawisza Backspace lub w pobliżu prawego klawisza Shift. Por. slash.

różne zadania pełnią znaki slash i backslash, zaimplementowane jest odróżnianie dużych i małych liter w systemie UNIX (lecz nie DOS), przejście do katalogu nadrzędnego w systemie DOS następuje po wydaniu polecenia cd .. lub cd..

Dla autorów takich serwisów jak Slash Dot (blog dla zainteresowanych nowymi technologiami – Internet, przeglądarki WWW, Linux, itp.) hobby stało się źródłem dochodów – ...Temat: Informatyka

Zobacz także: Weblog, Grupa dyskusyjna, Grupy dyskusyjne, Dziennik, Czcionki