Strona główna (PDF)
Strona główna 
 
 
 

PDF

Zobacz także: Portable document format, ARJ, Prolog, Adobe acrobat, SIS

PDF
Format dokumentów tworzonych w programie Adobe Acrobat. Zapisywane w nim są wszystkie elementy drukowanego dokumentu, a więc tekst i grafika.

repozytorium plików osadzanych na stronach (plików graficznych, dokumentów PDF, DOC, RTF, plików multimedialnych, etc.) zasilane przez wszystkich redaktorów i pozwalające wykorzystywać pliki w różnych miejscach serwisu.

pozwalające odczytywać dokumenty w formacie PDF (Portable Document Format). Program udostępnia m.in. skalowalną grafikę i może być używany na wszystkich najczęściej spotykanych platformach.

- bezpłatny program do podglądu dokumentów w formacie PDF (adobe's Portable Document Format) stworzonych w programie Adobe Acrobat. Może być używany jako oddzielny program lub jako plug-in integrujący się z przeglądarką internetową.

Na przykład plug - in Adobe Acrobat Amber pozwala oglądać z poziomu Netscape Navigatora pliki publikacji elektronicznych Acrobata (PDF), czego nie potrafi zrobić sam Navigator. Obecnie istnieje już (w końcu marca br.) ok.Temat: Informatyka

Zobacz także: Portable document format, ARJ, Prolog, Adobe acrobat, SIS