Strona główna (WIG)
Strona główna 
 
 
 

WIG

Zobacz także: System kursu jednolitego, Afiliant, Zysk przedsiębiorstw, Tandem, Koszty własne

WIG sektorowe
Termin WIG sektorowe należy do kategorii: giełda
Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r.
Zobacz także: ...

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)
Opis
indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony jest od 16 kwietnia 1991.

WIGNIA FINANSOWA
financial leverage
Zjawisko dźwigni finansowej związane jest z wykorzystaniem kapitałów obcych w celu podniesienia efektywności wykorzystania kapitałów własnych.

Przykładowo inwestor posiada otwartą jedną pozycję długą w kontraktach czerwcowych na WIG20 i jedną pozycję krótką w kontraktach wrześniowych na WIG20. Kursy rozliczeniowe wynoszą odpowiednio dla serii czerwcowej 1500 dla serii wrześniowej 1560.

WIG - Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony od 16.04.1991 ...

MIDWIG - indeks typu cenowego obejmujący akcje 40 spółek rynku podstawowego (z wyłączniem spółek z indeksu WIG20).

TechWIG
Indeks cenowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech)
Termin wykupu
W przypadku obligacji, dzień w którym wystawiający zobowiązuje się wykupić obligację po jej cenie nominalnej wraz z odsetkami ...

Indeks WIG Najstarszym i najbardziej znanym indeksem warszawskiej giełdy jest WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy, wyliczany od kwietnia 1991 roku.Temat: Ekonomia

Zobacz także: System kursu jednolitego, Afiliant, Zysk przedsiębiorstw, Tandem, Koszty własne