Strona główna (Rynek wtórny)
Strona główna 
 
 
 

Rynek wtórny

Zobacz także: Return on Assets, Konsorcjum, Rejestr handlowy, Restrukturyzacja, Rynkowa premia

Rynek wtórny
Termin Rynek wtórny należy do kategorii: giełda
Jest to właściwa część rynku kapitałowego, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

RYNEK WTÓRNY
Na rynku wtórnym dochodzi do zmiany właścicieli papierów wartościowych - jedni inwestorzy kupują, inni sprzedają akcje. Stroną transakcji nie jest tu już emitent papierów wartościowych (który sprzedaje akcje na rynku pierwotnym).

rynek wtórny - występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych zachodzą pomiędzy inwestorami; ...

Rynek wtórny jest najważniejszym segmentem rynku papierów wartościowych. O rynku wtórnym mówi się wtedy, gdy papier wartościowy (lub inny instrument finansowy) po emisji i sprzedaży pierwszemu właścicielowi jest następnie sprzedawany na rynku.Temat: Ekonomia

Zobacz także: Return on Assets, Konsorcjum, Rejestr handlowy, Restrukturyzacja, Rynkowa premia