Strona główna (Prawo podaży)
Strona główna 
 
 
 

Prawo podaży

Zobacz także: Krzywa popytu, Poziom kosztów, Popyt efektywny, Ceny równowagi, Ekonomista

Podaż. Prawo podaży
Podaż (funkcja podaży) to zależność pomiędzy ceną dobra a jego ilością, jaką producenci chcą sprzedać przy danej cenie.
Wielkość podaży danego dobra zmienia się przede wszystkim na skutek zmiany ceny. Możliwe są tu dwa przypadki: ...

Prawo podaży
Przy niezmienności innych warunków rynkowych, podaż danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży.

VI. PRAWO POPYTU I PRAWO PODAŻY
1. Co to jest popyt?
Popyt to zainteresowanie danym dobrem (ilość nabywana) przy danej jego cenie ceteris paribus i w danym czasie. Na popyt wpływają także czynniki niecenowe.Temat: Ekonomia

Zobacz także: Krzywa popytu, Poziom kosztów, Popyt efektywny, Ceny równowagi, Ekonomista