Strona główna (Funkcja stabilizacyjna)
Strona główna 
 
 
 

Funkcja stabilizacyjna

Zobacz także: Podatki wspólne, Zasady budżetowe, Wydatki inwestycyjne, Fiskalizm, Eksport netto

Funkcja stabilizacyjna - polega na podejmowaniu przez pań;stwo dział;ań; stabilizują;cych gospodarkę; przez realizację; gł;ównie takich celów jak: osią;gniecie i utrzymywanie w dł;uż;szym okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, ...

Funkcja redystrybucyjna- polega na oddziaływanie na system cen, ustala minimalne płace.
Funkcja stabilizacyjna- jest oddziaływaniem państwa na wielkość globalnego popytu i podaży by zapobiec kryzysom.Temat: Ekonomia

Zobacz także: Podatki wspólne, Zasady budżetowe, Wydatki inwestycyjne, Fiskalizm, Eksport netto