Strona główna (Eozynofilia)
Strona główna 
 
 
 

Eozynofilia

Zobacz także: Bakteryjne zatrucie pokarmowe, Alergia na leki, Czerwienica prawdziwa, Zwłóknienie szpiku, Napad astmy oskrzelowej

Eozynofilia - to zwiększenia liczby eozynofilów w rozmazie krwi powyżej 4%.
Do eozynofilii może dochodzić w następujących chorobach:
alergia
choroby pasożytnicze
kolagenozy
ziarnica złośliwa
jako objaw zdrowienia w przebiegu infekcji
płonica ...

Eozynofilia we krwi obwodowej.
W przebiegu astmy dochodzi zwykle do zwiększenia liczby eozynofilów we krwi obwodowej. Badanie liczby eozynofilów we krwi może być jednym z parametrów rozpoznania choroby, jak też monitorowania skuteczności leczenia.

W przebiegu leczenia aminosalicył;anami, sulfonamidami lub fenotiazynami moż;e się; rozwiną;ć; zapalenie wą;troby, gorą;czka, wy­kwity skórne, eozynofilia we krwi obwodo­wej, nacieki limfatyczne i eozynofilowe w tkance wą;trobowej, jak również; wystę; ...

Przy uogólnionej intensywnej inwazji larw u dziecka pojawia się wysoka temperatura (powyżej 39oC), osłabienie, leukocytoza oraz wysoka eozynofilia, powiększenie wątroby oraz hipergammaglobulinemia (wzrost stężenia immunoglobulin klasy IgG, IgM, IgE).Temat: Choroby

Zobacz także: Bakteryjne zatrucie pokarmowe, Alergia na leki, Czerwienica prawdziwa, Zwłóknienie szpiku, Napad astmy oskrzelowej